Ανασυρόμενα - Ανακλινόμενα Συστήματα

Facebook
banner imagebanner image
Ανασυρόμενα - Ανακλινόμενα Συστήματα

Υδραίος Νικόλαος Συστήματα Αλουμινίου Κύμη / ΕύβοιαEuropa 3500 Hybrid
Το Υβριδικό Ανασυρόμενο και Ανακλινόμενο Σύστημα EUROPA 3500 Hybrid καλύπτει ιδανικά περιπτώσεις με περιορισμό χώρου. Επιτυγχάνει πιστοποιημένα υψηλή θερμομόνωση. Εξισορροπεί το βάρος του φύλλου και δίνει τη δυνατότητα να παραμένει το φύλλο σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης, ενώ επιτρέπει τον καθαρισμό και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα. 
 
Περισσότερα